December 22, 2015

STWORZ released Zagony Bogów album

Zagony Bogów album (Fields of Gods) by STWORZ is out now.

TRACKLIST :
01. Zagony Bogów (Fields of Gods)
02. Pług czasu (The plough of time)
03. Maro, Maro
04. Przędza losu (The yarn of fate)
05. Perun jest mnogi (Perun is multiplicitous)
06. Droga mleczna (The Milky Way)
07. Jaskółki (Swallows)
08. Czerwone jajeczko (Little red egg)
09. Nic ponad Bogów myśl i czyn (Nothing beyond Gods' will and deed)
10. Pieśń żerców (The chant of [heathen] priests)
11. Pożegnanie Słońca (A farewell to the Sun)
12. Szerokie pole (A vast field)

No comments:

Post a Comment

You can comment this article with your Google account, or Wordpress, Aim, OpenID...